Truyền hình VTV4 đưa tin về Chương trình giảng dạy và chữa bệnh cho cộng đồng của thầy Dư Quang Châu