Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà nội thành lập chi nhánh phía Nam tại trung tâm Năng lượng cảm xạ 01/04/2016

Ngày 01/04/2016, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà nội đã có quyết định chính thức về việc thành lập chi nhánh phía Nam, được đặt tại trụ sở trung tâm Năng lượng cảm xạ.

Bác sĩ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Cảm xạ, được chỉ định là Trưởng đại diện phía Nam của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

QD quyet dinh Chi nhanh phia Nam LH Khoa hoc Ky thuat TT Cam xa Du Quang Chau .jpg