Lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, thầy Dư Quang Châu 2015

Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (2) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (3) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (4) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (5) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (6) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (7) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (8) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (9) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (10) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (11)

Mùa hè 2015 tại Châu Âu, hình ảnh ghi tại lớp học bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm do thầy Dư Quang Châu trực tiếp hướng dẫn.