Thầy Dư Quang Châu đem Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm ra thế giới

Hè 2016 là hè sôi động của Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm tại châu Âu với chuyến công du 2 tháng khắp các nước của thầy Dư Quang Châu.

Một số hình ảnh hoạt động của thầy Dư Quang Châu tại CH Séc.

Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (1)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (2)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (3)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (4)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (5)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (6)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (7)Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (8) Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec (10) Dai su Truong Manh Son Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Bac Sec