CHỮA NÓI NGỌNG, SẶC CƠM bệnh nhân tai biến, Danh y Đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu, Austin, Hoa Kỳ