Chữa đau vai với Danh y Đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu, Austin, Hoa Kỳ 17/10/2017