Đá chườm gan

Dùng đá nóng chườm gan là sáng kiến của thầy Dư Quang Châu, giúp đả thông bế tắc mao mạch ngoại vi và nội tạng, lưu thông máu huyết, cải thiện sức khỏe
post-9