Bóng khoá hố nách

Bóng khoá hố nách để chặn khoá những động tĩnh mạch nhằm tăng áp lực máu để tác động lên các sinh mạch giúp làm giãn nở các mao mạch, kích thích dòng chảy của máu, khai thông những nơi tắc nghẽn

Thap-Chi-Dao-Lien-Tam-Du-Quang-Chau---bong