Chỉ chườm đá thôi mà MỤN CƠM cũng bay

Vợ chồng Bác Đỗ Hữu Sản ở Xuân Mai, Hà Nội nhờ chườm nóng vùng gan bằng CẶP ĐÁ DIỆU KỲ mà hạt mụn cơm không còn.