Bài tập dậm gót Mikulin – nâng cao thể trạng học đường

Bài tập Dậm gót Mikulin đã vào dến trường học trong giờ thể dục nâng cao thể trạng học sinh tại trường THCS – THSP Lý Tự Trọng KONTUM

Xem hướng dẫn bài tập Dậm gót Mikulin làm thông mao mạch, sạch tĩnh mạch

Dậm gót Mikulin ngừa đột quỵ, lạnh chân, suy giãn tĩnh mạch chân