SG từ 29/8 đến 04/9 khai giảng các lớp học về sức khoẻ

Từ 29/8 đến 04/9 khai giảng các lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm (trong đó có bấm huyệt Thập Chỉ Đạo phối hợp với các các trị liệu bệnh Y mao mạch khác)