Lịch chiêu sinh Lớp Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo HN, SG từ 21/11

lich-chieu-sinh-21-11-01

Lịch chiêu sinh thập chỉ liên tâm

Lịch khai giảng Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm tuần từ 21-11

Học phí 1,500,000đ

Tặng voucher 300,000d cho khoá học tiếp theo