Hà Nội, 18-4 Khai giảng Lớp BẤM HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO chuyên đề đặc biệt ĐAU LƯNG, ĐAU THẦN KINH TỌA.

Lớp BẤM HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO CĂN BẢN:

Miễn phí điều chỉnh ĐAU THẦN KINH TỌA cho học viên và người nhà trong giờ thực hành.
Từ Thứ Hai 18/4 đến Thứ Sáu 22/4  18h-21h – liên tục 5 buổi tối

Tại 67 Bà Triệu Hà Nội

Học viên được đưa người nhà đến trong giờ thực hành Bài về THẦN KINH TỌA để được điều chỉnh miễn phí.

Website: http://thapchilientam.vn

Liên hệ: 0936.550.900 – 0913.590.502 – 0983.581.652 – 0985.631.381 – 0948.775.780

Lớp BẤM HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO:

Từ Thứ Hai 25/4 đến Thứ Năm 28/4 Thời gian 18h-21h – liên tục 4 buổi tối

QC TCLT HANOI 18-04