Danh y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu​ chữa Suy giãn tĩnh mạch, đau chân được