Thập Chỉ Đạo Chú Thế, Khô Lạc, Án Tinh (Nguyễn Văn Hoá)