Nhận xét về Hệ thống 10 Đường Kinh THẬP CHỈ ĐẠO

 

     Đối với 10 đường kinh của W. Fitzerald, thử nghiệm trên cơ thể người nhạy cảm: Khi mới chỉ bấm vào các Ngũ bội ở tay, các ngón ở tay phía bên kia rung lên, đồng thời các ngón chân tương ứng cũng rung theo. Điều này cho thấy có luồng dẫn truyền từ các ngón tay (Ngũ bội) đang được kích thích đến các vùng tương ứng (các ngón tay, ngón chân có quan hệ). Đường dẫn truyền kích thích cho thấy 10 đường kinh của W. Fitzerald là có cơ sở.

Theo khảo sát, chúng tôi nhận thấy đường vận hành kinh của W. Fitzerald như sau:

. Từ tay, các đường kinh khí chuyển lên đến ngực thì phân nhánh:

  1. a) Một nhánh đi lên đầu.
  2. b) Một nhánh đi xuyên qua vùng ngực, nối với đường kinh tương ứng ở tay đối bên.
  3. c) Một nhánh theo đường ở bụng nối với đường kinh tương ứng ở chân đi lên.

Như vậy, các đường này có thể tạo thành những hình chữ Z dẫn truyền kinh khí trong cơ thể.

Thế nhưng, nếu theo cách diễn tả của W. Fitzerald thì giữa các đường kinh không thấy rõ sự ‘liên kết’ chặt chẽ như thế nào. Có một số vấn đề đặt ra:

. Các đường kinh khi lên đến đầu thì sẽ đi đâu? Nối kết với các đường kinh khác ở chỗ nào? Không thấy W. Fitzerald nhắc đến.

. Giữa các đường kinh, có liên hệ với nhau như thế nào? Trong châm cứu, đường kinh Phế nối với đường kinh Đại trường qua các lạc mạch, còn các đường kinh của W. Fitzerald nối kết với nhau ở đâu? Chúng tôi chưa có điều kiện để xác định được.

 

Hệ thống 10 đường kinh của môn bấm Thập chỉ đạo, về cơ bản:

– Có nhiều điểm giống với hệ thống 10 đường kinh của W. Fitzerald đã nêu ra ( nếu không xử dụng đến các Khoá ): Khi kích thích các đường kinh này, luồng dẫn truyền sẽ vận hành theo như 10 đường kinh Z mà W. Fitzerald đã mô tả nhưng khi vừa kích thích vừa khóa thì các kích thích này sẽ vận hành đến nơi theo ý muốn của người kích thích.

Thí dụ: Bấm kích thích ở ngón tay cái ( Ngũ bội 1 Tay ) bên phải:

            . Không khóa Hổ khẩu: Kích thích sẽ chuyển sang ngón tay cái bên trái và chuyển xuống ngón chân cái bên phải ( theo đường vận hành Z của W. Fitzerald ).

. Khóa Hổ khẩu: Kích thích sẽ chuyển theo mặt trong cánh tay vào ngực và tác động đến vùng ngực, tạng Phế.

           

– 10 đường kinh này hoàn toàn khác biệt với các đường kinh ( 12 đường kinh ) của môn Châm cứu kinh điển.

 

Như vậy có thể nói rằng đây là một hệ thống đường kinh riêng biệt khác hẳn với các hệ thống kinh lạc đã có trước đây.

 

Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số vấn đề cần lưu tâm nghiên cứu sâu hơn:

 

            + Sự nối kết giữa các đường kinh chưa được biết đến, nói cách khác, mắt xích liên lạc giữa các đường kinh ở chỗ nào ? Tuy chưa tìm ra nhưng trong thực tế lâm sàng lại cho thấy có sự hiện diện của các nối kết này. Khi thực nghiệm trên những cơ thể rất nhậy cảm ‘très sensible’, chúng tôi nhận thấy là khi áp dụng thủ pháp ‘Khai thông’ dù mới chỉ ở các ngón tay không mà thôi thì các ngón chân và toàn cơ thể những người đó đều có trạng thái đáp ứng: rung lên. Điều này cho thấy có sự hiện diện của việc nối kết giữa các đường kinh vừa được kích thích để nối với 1 hệ thống chưa được kích thích và làm cho tất cả toàn bộ hệ thống đều được kích thích theo ( biểu lộ bằng sự rung giật toàn thân ).

 

            + Trong châm cứu, sự dẫn truyền kinh khí từ các đường kinh vào trong nội tạng hoặc sự nối kết giữa các đường kinh (quan hệ biểu lý…) đã được mô tả tương đối rõ ràng và đã được cả thế giới công nhận, trở thành một ngành học chính thống. Thế nhưng trong môn bấm Thập chỉ đạo, việc dẫn truyền kinh khí chưa được đầu tư nghiên cứu, ở đây cũng chỉ mới là bước đầu chúng tôi ghi nhận được qua một số bệnh nhân có độ nhạy cảm cao. Dù được ghi hình lại qua các băng video nhưng chưa được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhiều vấn đề còn cần phải tìm hiểu sâu hơn như sự liên lạc giữa các đường kinh như thế nào? Các mắt xích dẫn truyền đó ở đâu? Dù thực tế lâm sàng cho thấy là khi kích thích vào các đường kinh, có thể tạo sự kích thích đến các tạng phủ tương ứng ( liên hệ ), qua việc làm giảm nhẹ bệnh tật ở các vùng tương ứng…

Và còn nhiều vấn đề vẫn cần được quan tâm nghiên cứu sâu hơn.

 Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: