HUYỆT VÙNG TAY – TUYẾT NGƯ

huyetvungtay-TUYẾT NGƯ 1 huyetvungtay-TUYẾT NGƯ 2

VT :  Tại bờ trong đốt 3 ngón tay út (5), trên đường tiếp nối da gan tay – mu tay, ngay đầu nếp gấp khớp bàn tay – ngón tay.

GP :  Dưới huyệt là chỗ bám của cơ dạng ngón út (5) và cơ gấp ngón út, bờ trong đầu trên đốt xương ngón út.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

TD :  Trị mất ngủ.

CB :  Khóa huyệt Tam tuyền + bấm day huyệt Tuyết ngư và ngược lại, rồi day bấm cả 2 huyệt cùng lúc.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Tiền cốc (của Châm cứu).