HUYỆT VÙNG TAY – TAM TUYỀN

HUYET VUNG TAY - TAM TUYỀN 1 HUYET VUNG TAY - TAM TUYỀN 2 HUYET VUNG TAY - TAM TUYỀN 3

VT :  Tại bờ ngoài của đốt 3 ngón tay trỏ (2), trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay.

GP :  Dưới huyệt là cơ gian cốt mu tay 1, cơ khép ngón tay cái (1).

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.

TD :  Trị mất ngủ, ngón tay 2 (trỏ) đau, cứng, khó co duỗi.

CB :     . Trị ngón tay đau: Day ấn.

. Trị mất ngủ: Khóa huyệt Tam tuyền + bấm huyệt Tuyết ngư và ngược lại, rồi day cả 2 huyệt cùng lúc.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Tam gian (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Tam Tuyền

 

Trị ngón tay   trỏ (ngón 2) đau. Day ấn.
Trị mất ngủ. Khóa huyệt Tam tuyền + bấm huyệt Tuyết ngư và ngược lại, rồi day cả 2 huyệt cùng lúc.