HUYỆT VÙNG TAY – KHƯ TRUNG

HUYET VUNG TAY - KHƯ TRUNG 1 HUYET VUNG TAY - KHƯ TRUNG 2

VT :  Điểm chính giữa phía trong cánh tay, sát dưới cơ nhị đầu, giữa đường nối đầu nếp nách trong và cuối nếp gấp trong khuỷu tay, bên Phải.

GP :  Dưới huyệt là rãnh cơ 2 đầu trong, cơ cánh tay trước, vách liên cơ trong, cơ rộng trong, xương cánh tay.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK cơ – da và nhánh của dây quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

TD :  Trị câm do chấn thương,

Tay không duỗi ra được.

CB :  Khóa Hổ khẩu + day nhẹ Khư trung.

– GC : . Điều trị câm do chấn thương, thường kết hợp với huyệt Khô lạc 1.

. Điều trị tay không duỗi được, thường kết hợp với huyệt Khô lạc 2.