HUYỆT VÙNG TAY – KHƯ THẾ

HUYET VUNG TAY - KHƯ THẾ 1 HUYET VUNG TAY - KHƯ THẾ 2

VT :  Ngửa bàn tay, giữa lằn nếp khớp 3 ngón tay trỏ (2), lui xuống 1 khoát, trên gò mô ngón trỏ, sờ vào thấy cục xương.

GP :  Dưới huyệt là gân tay giữa, cơ giun, bờ trong gân gấp ngón tay thứ 2 của cơ gấp chung nông và sâu, cơ gian cốt gan tay và mu tay, bờ trên – giữa đầu dưới xương bàn tay 2.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK giữa và quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

TD :  Trị 5 ngón tay co quắp không duỗi ra được.

CB :  Khóa chặt Hổ khẩu rồi điểm (bấm) mạnh vào huyệt.

GC : . Khi bấm huyệt này, nếu không khóa chặt Hổ khẩu sẽ dễ bị nhức đầu, mệt mỏi.

. Điều trị 5 ngón tay co cứng, bị liệt không duỗi ra được, nên dùng thủ pháp dẫn máu xuống bàn tay rồi bấm huyệt Khư thế sẽ có hiệu quả cao hơn.