HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – UNG MÔN

Huyet vung lung vai - UNG MÔN 1 Huyet vung lung vai - UNG MÔN 2

VT :  Tại khe đốt sống thắt lưng 3 và 4 (L3 – L4) ra ngang 2 khoát.

GP :  Dưới huyệt là cân ngực – thắt lưng của cơ lưng to, cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đáy chậu.

TK vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống – thắt lưng 3, 4, nhánh của đám rối thắt lưng.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn TK L2, L3.

TD :  Trị lưng đau, bại liệt ở trẻ nhỏ.

CB : . Day ấn.

. Khóa huyệt Lâm quang, Tố ngư, Túc kinh, bấm huyệt Ung môn làm cho cổ cứng lên.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Khí hải du (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Ung Môn

 

Trị lưng đau, Day ấn.
Bại liệt ở trẻ nhỏ.
Trị cổ yếu mềm rũ xuống. Khóa huyệt Lâm quang, Tố ngư, Túc kinh, bấm huyệt Ung môn