HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – THỔ QUANG

Huyet vung lung vai - THỔ QUANG 1 Huyet vung lung vai - THỔ QUANG 2

VT :  Tại chỗ hơi lõm giữa xương bả vai sau, bên Trái.

GP :  Dưới huyệt là cơ thang, cơ trám, cơ răng cưa bé sau – trên , cơ chậu sườn – ngực, cơ gian sườn 4. Bên dưới là phổi.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của đám rối cánh tay, nhánh TK sống lưng 4 và dây TK gian sườn 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4.

TD :  Trị mất ngủ.

CB :  Dùng 4 ngón tay đặt trên bờ vai, còn ngón cái dùng để bấm (day tròn).

Khóa huyệt bên phải (Ngư hàn), day bấm huyệt bên trái (Thổ quang) và ngược lại, sau đó day tròn cả 2 huyệt cùng lúc.

GC :  Cùng vị trí này ở bên Phải gọi là huyệt Ngư hàn.

 

Bảng tóm tắt huyệt Thổ Quang

 

Khóa huyệt Thổ quang day bấm huyệt Ngư hàn. Mất ngủ (vì bất cứ lý do nào).
Khóa huyệt Ngư hàn day bấm huyệt Thổ quang .
Day cùng lúc 2 huyệt.