HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – NGƯ HÀN

Huyet vung lung vai - NGƯ HÀN 1 Huyet vung lung vai - NGƯ HÀN 2

VT :  Tại chỗ hơi lõm, sát xương bả vai sau, bên Phải, khe đốt sống lưng 4-5 ra ngang 4 khoát.

GP :  Dưới huyệt là cơ thang, cơ trám, cơ răng cưa bé sau – trên, cơ chậu sườn – ngực, cơ gian sườn 4. Bên trong là phổi.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sau, nhánh của đám rối cánh tay, nhánh TK sống lưng 4, dây TK gian sườn 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4.

TD :  Trị mất ngủ.

CB :  Dùng 4 ngón tay đặt trên bờ vai, ngón cái dùng để day bấm.

Khóa huyệt bên trái (Thổ quang), day bấm huyệt bên phải (Ngư hàn) và ngược lại, rồi day cùng lúc 2 huyệt.

GC :  Cùng vị trí này, bên Trái là huyệt Thổ quang.

 

Bảng tóm tắt huyệt Ngư Hàn

 

Khóa huyệt Ngư hàn day bấm huyệt Thổ quang. Mất ngủ (vì bất cứ lý do nào).
Khóa huyệt Thổ quang day bấm huyệt Ngư hàn.
Day cùng lúc 2 huyệt.