HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – MỘC ĐOÁN

Huyet vung lung vai - MỘC ĐOÁN 1 Huyet vung lung vai - MỘC ĐOÁN 2

VT :  Khe đốt sống lưng 6 – 7 (D6 – D7) ngang ra cách mỏm dưới xương bả vai 2 khoát.

GP :  Dưới huyệt là bờ dưới cơ thang, cơ lưng to, cơ chậu – sườn – ngực, cơ gian sườn 7. Dưới nữa là phổi.

TK vận động cơ là nhánh dây TK sọ não XI, nhánh đám rối cổ sâu, nhánh đám rối cánh tay, nhánh dây TK gian sườn 7 và nhánh dây sống lưng 7.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D7.

TD :  Trị đầu cổ lắc lư do chấn thương,

Trẻ nhỏ bị bại liệt hoặc xương mềm yếu, khiến cho cổ mềm yếu rũ xuống, không ngóc nổi cổ lên.

CB :  Bấm – day.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mộc Đoán

 

Bệnh rối loạn ở cổ.

 

Bấm – day.

+ Đầu cổ lắc lư do chấn thương,

+ Cổ mềm yếu, không ngóc nổi cổ lên:

. Do di chứng bại liệt.

. Do xương mềm yếu.