HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – KHÔI THẾ 1

Huyet vung lung vai - KHÔI THẾ 1 1 Huyet vung lung vai - KHÔI THẾ 1 2

VT :  Để xuôi 2 tay, tại giữa bờ trên xương bả vai (sau lưng), phía bên Trái.

GP :  Dưới huyệt là cơ thang, cơ trên vai, xương bả vai.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của dây TK trên vai.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

TD :  Làm dãn cơ vai, giúp dễ thở.

Trị tay không giơ lên cao được, suyễn, động kinh.

CB :  Bấm và điểm nhẹ, không kích thích mạnh.

GC :  Cùng vị trí này bên Phải là huyệt Mạnh chung.

. Để cắt cơn suyễn (bất kể hàn hay nhiệt), có thể khóa Ngũ bội 1 + day bấm Khôi thế 1 (Mạnh chung).

 

Bảng tóm tắt huyệt Khôi Thế 1

 

Làm dãn cơ vai, giúp dễ thở (dùng trong cơn suyễn, động kinh). Khóa Ngũ bội 1 + bấm Khôi thế 1
Tay không dơ lên cao được, tay không gấp sang vai bên đối diện được. Bấm day Khôi thế.