Huyệt vùng đầu mặt cổ – KHÔ LƯ  

 

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 23 kho luVT: Cuối đuôi mắt Trái kéo thẳng xuống gặp cung gò má là huyệt.

GP : Dưới huyệt là bờ dưới cơ vòng miệng, cơ vuông môi trên. Dưới nữa là xương gò má và xương hàm trên.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mặt và nhánh dưới hố mắt của dây TK sinh ba.

Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

TD : Làm tay ngừng run.

CB : Chỉ day nhẹ – Không bấm mạnh