Huyệt vùng đầu mặt cổ – MẠNH NHĨ

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 30 manh nhi

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 31 manh nhi

VT : Tại ngay sát bờ sau xương chũm.

GP : Dưới huyệt là cơ ức – đòn – chũm, cơ gối đầu, cơ đầu dài, cơ trâm móng, cơ trâm lưỡi, cơ trâm hầu và cơ 2 thân.

TK vận động cơ là các nhánh của 2 dây TK sọ não số XI, nhánh cổ 2, nhánh dây chẩm lớn, nhánh dây dưới chẩm, các nhánh của dây sọ não số XII, IX và VII.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

TD : Trị tai điếc. Mắt bị xếch.

CB : Thường phối hợp bấm chung cùng lúc với các huyệt Khô ngu, Mạnh án, Trung nhĩ, theo tư thế sau : 4 ngón tay áp vào 4 huyệt, còn ngón cái áp vào vùng thái dương để giữ đầu không bị lắc khi bấm huyệt. Day 4 huyệt cùng lúc.