Huyệt vùng đầu mặt cổ – TRỤ CỘT

 

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 43 tru cot Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 44 tru cot

VT : Tại khe giữa đốt sống cổ 6 – 7 (C6 – 7).

GP : Dưới huyệt là gân cơ thang, gân cơ trám, gân cơ răng bé sau-trên, cơ gối đầu, cơ gian gai, cơ ngang gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số XI, các nhánh đám rối cổ, các nhánh của TK sống.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C5.

TD : Giải cảm, vai đau, lưng đau, cổ cử động khó khăn.

CB : Day nhẹ.

GC : Tương đương vị trí huyệt Sùng cốt ( của Châm cứu).