Huyệt vùng đầu mặt cổ – TAM HUYỀN

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 39 tam huyen Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 40 tam huyen

 

VT : Chỗ lõm bên ngoài cánh mũi, gần sát xương gò má.

GP : Dưới huyệt là bờ dưới cơ vòng mi, chỗ bám của cơ gò má nhỏ, chỗ tiếp khớp của xương gò má với hàm trên.

TK vận động cơ là nhánh của dây

TK sọ não số VII.

Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK

sọ não V.

TD : Trị liệt mặt, đau dây thần kinh V (tam thoa) và VII, hắt hơi nhiều, đầu đau, ngất.

Giải kích thích do bấm huyệt vùng 2 bên đầu.

CB :  Dùng 4 ngón tay bám vào đầu, chỉ dùng ngón tay cái ấn sâu vào lỗ hõm ở khe mũi, day lên – xuống.

GC : Bên Phải gọi là Tam huyền hữu, bên Trái là Tam huyền tả.

 

Bảng tóm tắt huyệt Tam Huyền

 

Trị liệt mặt, và VII, Dùng 4 ngón tay bám vào đầu, chỉ dùng ngón tay cái ấn sâu vào lỗ hõm ở khe mũi, day lên – xuống.
Đau dây thần kinh tam thoa (V) và VII
Đầu đau,
Hắt hơi nhiều
Ngất xỉu.
Giải kích thích do bấm huyệt vùng 2 bên đầu.