HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN TỌA

huyet vung chan - ÁN TỌA 1 huyet vung chan - ÁN TỌA 2

VT :  Đỉnh trên – trước mắt cá chân ngoài lên 2 khoát, ấn vào thấy ê tức.

GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác.

TK vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cơ – da.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị lưng bị cụp (cụp sống lưng), cột sống đau do chấn thương, kinh nguyệt rối loạn không đều, chân không duỗi ra được, chân run.

CB :  Bấm – day.

. Làm tan máu bầm ở chân: Khóa Khô khốc 1 + bấm day huyệt.

. Cụp lưng, chấn thương vùng lưng: Khóa Khô khốc 3 + bấm bật huyệt vào phía trong.

. Trị kinh nguyệt không đều : Day nhẹ + đẩy lên.

 

Bảng tóm tắt huyệt Án Tọa

 

Làm tan máu bầm ở chân, chân không duỗi ra được, chân run. Khóa Khô khốc 1 + bấm day huyệt.
Cụp lưng, chấn thương vùng lưng. Khóa Khô khốc 3 + bấm bật huyệt vào phía trong.
Trị kinh nguyệt không đều. Day nhẹ + đẩy lên.