HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ THỐN 2

ngu-thon-2-1 ngu-thon-2-2

VT :  Đỉnh mắt cá chân trong ra phía sau 2 khoát, lên thẳng trên 4 khoát.

GP : Dưới huyệt là gân gót chân, cơ dép, cơ duỗi dài các ngón chân, cơ chầy sau, màng gian cốt.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị đại tiện bí, táo bón.

CB :  Khóa Khô khốc 2 + day nhẹ huyệt Ngũ thốn 2 bên chân Phải.

Trường hợp táo bón nặng, lâu ngày, hoặc muốn kích thích cho đại tiện nhanh và mạnh : Khóa Khô khốc 3 + day Ngũ thốn 2, day tròn, đẩy lên, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm dồn từ huyệt này dọc lên trên (tối đa 3 khoát)