HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ KINH

ngu-kinh-1 ngu-kinh-2

VT :  Trên mu chân, từ kẽ ngón chân 4 – 5 lên 4 khoát.

GP : Dưới huyệt là bờ ngoài gân duỗi chung các ngón, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu sau của xương bàn chân 4 và 5.

TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy trước và dây chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.

TD :  Trị bụng đau do lạnh.

Làm rung chuyển vùng huyệt Bí huyền 1 và gân Tả

hậu môn.

CB :  Day đẩy lên.

GC :  Không bấm khi đang bị bí tiểu vì có thể ảnh hưởng mạnh đến bàng quang. Nếu cần bấm thì nên kết hợp với khóa huyệt Tả hậu môn (ngón tay cái và 4 ngón kia bóp vào gân Tả hậu môn mặt trong đùi trên).

 

Bảng tóm tắt huyệt Ngũ Kinh

 

Trị bụng đau do lạnh.  

Day đẩy lên

Làm rung chuyển vùng huyệt Bí huyền 1 và gân Tả hậu môn.