HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM NHŨ

kim-nhu-1 kim-nhu-2

 

VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 3 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát (dưới huyệt Khô minh 1 khoát), ở chân bên Phải.

GP :  Dưới huyệt là gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, sau mỏm chân đế gót của xương gót.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị bong gân ở cổ chân.

CB :  Khóa Khô khốc 3 + Day bấm.