HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU PHONG

khu-phong-1 khu-phong-2 khu-phong-3

VT : Ngồi thõng chân, khi nghiêng chân, tại mé lồi cầu ngoài xương đùi, có vùng lõm, trên giữa rãnh phần cuối cơ 4 đầu đùi và cơ 2 đầu đùi (tại bó gân của nhóm cơ đùi sau – ngoài gân cơ 2 đầu đùi).

Đây là huyệt Khu phong chính được coi là số 1, từ huyệt này đo thẳng lên 1 khoát là Khu phong 2, lên thêm 1 khoát nữa là Khu phong 3.

GP :  Dưới huyệt là góc giữa 2 cơ bán mạc và 2 cơ đầu đùi, mặt sau đầu dưới xương đùi.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK hông khoeo to, nhánh của dây TK hông khoeo ngoài.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

TD :  Khu phong, trừ thấp. Trị đầu gối sưng đau, bong gân.

Làm đầu gối cử động dễ. Làm khớp háng khép lại.

Ø Khu phong 1: Làm khép khớp háng.

Ø Khu phong 2: Làm giãn khớp háng.

Ø Khu phong 3: Làm giãn cơ đầu gối.

CB : Móc ngược ngón tay lên, bàn tay áp vào mặt đùi (phía trên), ngón cái bấm móc vào.

Trị đau đầu vùng thái dương: Khoá Khô khốc 3 + bấm Khu phong 1.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khu Phong

 

Khu phong 1. Móc ngược ngón tay lên, bàn tay áp vào mặt đùi (phía trên), ngón cái bấm móc vào. Làm khép khớp háng.
Khu phong 2. Làm giãn khớp háng.
Khu phong 3. Làm giãn cơ đầu gối.
Khoá Khô khốc 3 + bấm Khu phong 1. Trị đau đầu vùng thái dương.