HUYỆT VÙNG CHÂN – KHOEO

huyet-vung-chan-khoeo

VT :  Tại vùng nhượng (nếp gấp) sau chân.

Có 3 điểm :

. Khoeo 1 : Từ giữa lằn nếp nhượng chân xuống 1 khoát.

. Khoeo 2 : Ngay giữa lằn nếp nhượng chân.

. Khoeo 3 : Từ giữa lằn nếp nhượng chân lên 1 khoát.

GP :  Dưới huyệt là vùng chám khoeo, khe khớp gối.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3 và S2.

TD :  Thường dùng để khóa phối hợp :

Ø Khoeo 1 : Làm co và duỗi chân.

Ø Khoeo 2 : Làm lắc khớp háng – tác động vào vùng phổi.

Ø Khoeo 3 : Làm chân nâng cao – duỗi bàn chân.

CB :  Dùng 4 ngón tay đè nhẹ (khóa) vào, không nên bấm hoặc móc mạnh.

Thường phối hợp với khóa Khô khốc 1.

GC :  Huyệt Khoeo 2 tương đương vị trí huyệt Ủy trung (của Châm cứu).