HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐN

kho-thon-1 kho-thon-2

VT :  Đỉnh mào chậu xuống 4 khoát (dưới huyệt Khiên thế 2 khoát), hơi xéo vào trong.

GP :  Dưới huyệt là cung đùi Fallope, khe cơ lược và cơ khép nhỡ, cơ khép bé và cơ bịt.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK bịt.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L2.

TD :  Trị bụng phình trướng.

Làm cho chân duỗi thẳng ra.

CB : Day – Bấm.