HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ MINH

huyet-vung-chan-kho-minh-1 huyet-vung-chan-kho-minh-2

VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 2 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát.

GP :  Dưới huyệt là bờ sau gân gấp dài ngón chân cái, chỗ bám của cơ dạng ngón cái và gân gót chân, rãnh gót của xương gót chân.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Làm mềm gân vùng mặt trong đầu gối – đùi (vùng huyệt Tả hậu môn).

Làm cho đùi lắc vào trong, lắc ra ngoài.

CB :  Khóa chặt Khô khốc 3 + bấm nhẹ.

Bảng tóm tắt huyệt Khô Minh

 

Làm mềm gân vùng mặt trong đầu gối – đùi Khóa chặt Khô khốc 3 + bấm nhẹ.
Làm cho đùi lắc vào trong, lắc ra ngoài.