HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ LÂN

huyet-vung-chan-kho-lan-1 huyet-vung-chan-kho-lan-2

VT :  Tại 1/ 3 phía dưới – trước ngoài xương đùi, trong khe của cân đùi và cơ 2 đầu đùi, thẳng đầu ngoài xương bánh chè lên 5 khoát.

GP :  Dưới huyệt là bờ sâu cân đùi và cơ rộng ngoài bờ trước cơ 2 đầu đùi, cơ rộng giữa. Dưới nữa là xương đùi.

TK vận động cơ là nhánh dây mông trên, các nhánh đùi và nhánh dây hông khoeo to.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

TD :  Tác động vào cơ 2 đầu đùi (cùng bên), gây rung giật cơ đùi.

CB :  Ø Khóa Khu trung hoặc Khu chè + bấm Khô lân có tác dụng làm mạnh gân và làm nhấc chân lên.

Ø Khóa Khô lân + bấm Khu trung hoặc Khu chè có tác dụng làm nhấc đầu gối lên.

Kết hợp khóa huyệt Khô lân + bấm huyệt Ngũ bội 4,5 chân tăng tác dụng mạnh hơn,

GC :  Tương đương vị trí huyệt Trung độc (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Khô Lân

 

Chỉ bấm Khô lân. . Tác động vào cơ 2 đầu đùi (ngang giữa mặt ngoài đùi).

. Làm rung giật cơ đùi.

Khóa Khu trung hoặc Khu chè + bấm Khô lân. Làm mạnh gân và làm nhấc chân lên.
Khóa Khô lân + bấm Khu trung hoặc Khu chè. Làm nhấc đầu gối lên.
Khóa Khô lân + bấm Ngũ bội 4, 5 chân. Làm rung mạnh đùi.