HUYỆT VÙNG CHÂN – GÂN ACHILLE

huyet-vung-chan-gan-achille-1 huyet-vung-chan-gan-achille-2

VT :  Đường gân dọc 2 bên gót chân trong và ngoài.

GP :  Dưới huyệt là bờ trong và bờ ngoài gân gót chân, mặt sau và trước cơ gấp dài ngón chân cái, mặt sau, trước đầu dưới xương chầy.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy trước và sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị bong gân vùng mắt cá chân.

CB :  Ngón tay cái ấn vào gân Achille phía bị bong gân, các ngón khác bóp vào mặt gân phía đối diện. Bóp nhẹ dọc theo vùng gân.