HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỊNH TỬ

huyet vung chan - ĐỊNH TỬ 1 huyet vung chan - ĐỊNH TỬ 2 huyet vung chan - ĐỊNH TỬ 3

VT :  Khớp 1 ngón chân thứ 5 (ngón út) lên 3 thốn (4 ngang ngón tay), tại chỗ giao nhau của 2 khe xương ngón 4 và 5.

GP :  Dưới huyệt là bờ ngoài gân duỗi ngón 5 của cơ duỗi chung các ngón, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu sau của xương bàn chân 4 và 5.

TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy trước và chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn Thần kinh S1.

TD :  Trị chi dưới liệt. Bàn chân quặp vào trong.

Hồi sinh (trợ sức) ban đêm (từ 18g – 6g).

CB : Nghiêng mép ngón tay để ép sát vào khe xương ngón chân rồi day hoặc bấm.

Bấm trợ sức thì đẩy tay từ dưới lên.

GC: Trên thực nghiệm lâm sàng, chúng tôi mới phát hiện sau này, có một huyệt ở giữa khe ngón chân 4 và 5 (dưới huyệt Định tử một ít – trùng với vị trí của huyệt Túc lâm khấp của châm cứu), có tác dụng giống y như huyệt Định tử, tạm đặt tên là Định tử 2. Khi xác định huyệt này, ngón tay cần để hơi nghiêng, hưỡng về phía xương của ngón chân thứ 5.

Huyệt Định tử 2 này, xét về cấu trúc, giống hệt như huyệt Chí thế 4, 5… Có thể đó lừ sự tương đồng theo nguyên tắc ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’ của Kinh dịch?