HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐẮC QUAN

huyet vung chan - ĐẮC QUAN 1 huyet vung chan - ĐẮC QUAN 2

VT :  Lấy ở trên nếp gấp trước khớp cổ chân, trong khe của gân cơ cẳng chân trước và gân cơ duỗi dài riêng ngón chân cái (1) (Vểnh bàn chân lên cho hiện rõ gân cơ cẳng chân, huyệt ở sát 2 bên chỗ lõm giữa cẳng chân).

GP :  Dưới da là 2 bên khe giữa cân cơ cẳng chân trước và gân cơ duỗi dài riêng ngón chân cái, khe khớp mác – chầy – sên.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy trước.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5 – S1.

TD :  Dẫn máu mạnh xuống – dùng trong trường hợp chi dưới bị teo, liệt .

CB :  Không bấm trực tiếp vào huyệt ở chính giữa cổ chân, nhưng day – bấm ở 2 bên gần cạnh huyệt.

Day nhẹ và đẩy lên.

GC :  Bấm trực tiếp vào huyệt có thể gây ra đau đầu.