HUYỆT VÙNG CHÂN – CUNG KHÔN

huyet vung chan - CUNG KHÔN  2 huyet vung chan - CUNG KHÔN  1

VT :  Tại góc trên – trước mắt cá chân ngoài lên 3 khoát, sát bờ trước xương mác, ấn vào thấy ê tức.

GP :  Dưới da là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK cơ – da.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị chân sưng, chân bị phù. Làm cho thông tiểu.

CB :  Day – ấn.

. Làm cho thông tiểu: Khóa Khô khốc 3 + bấm huyệt Cung khôn bên trái.

. Trị chân sưng, chân phù: Khóa Khô khốc 1 + bấm huyệt Cung khôn bên trái.

 

Bảng tóm tắt huyệt Cung Khôn

 

Trị chân sưng, chân bị phù. Khóa Khô khốc 1 + bấmhuyệt Cung khôn bên trái.
Làm cho thông tiểu. Khóa Khô khốc 3 + bấm huyệt Cung khôn bên trái.