HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN DƯ

huyet vung chan - ÁN DƯ 1 huyet vung chan - ÁN DƯ 2

VT : Từ đỉnh ngoài xương mác đến đỉnh cao mắt cá chân ngoài chia làm 3 phần bằng nhau, huyệt ở 1/3 từ trên xuống, bờ ngoài cơ cẳng chân trước.

GP :   Dưới da là bờ ngoài cơ cẳng thân trước, bờ trong cơ duỗi chung các ngón chân, khe giữa xương chầy và xương mác.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :   Làm mềm bướu (dùng trong trường hợp bướu độc – Bazedow).

CB :   Khóa Khô khốc 3, bàn tay để bấm, lấy 4 ngón tay bóp chặt bắp thịt sau chân, ngón tay cái để vào huyệt Án dư, ấn vào, day tròn theo chiều kim đồng hồ rồi đẩy lên.

GC: Nơi người bệnh nhậy cảm, bấm huyệt này người bệnh có cảm giác ở vùng cổ nóng lên.