Huyệt vùng đầu mặt cổ – KHÔ GIÁO

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 19 kho giao

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 20 kho giao

 

VT : Cuối đuôi mắt bên Phải kéo xuống đụng vào phần trên của lồi ngoài cung gò má là huyệt (cách huyệt Khô lư 1 khoát).

GP : Dưới huyệt là bờ dưới cơ vòng miệng, cơ vuông môi trên, dưới nữa là chỗ tiếp khớp của xương gò má với xương hàm trên.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mặt

và nhánh dưới

hố mắt của dây Thần kinh sinh ba.

Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

TD : Trị mắt mờ, đầu đau, khớp hàm đau.

CB : Một tay giữ đầu (cho khỏi lắc khi day ), day hoặc véo nhẹ huyệt.

Trị bệnh đầu, mắt: day nhẹ lên.

Trị bệnh khớp hàm: day ấn vào.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khô Giáo

 

Trị bệnh đầu, mắt. Day nhẹ lên.
Trị bệnh khớp hàm. Day ấn vào.