Tắp lự giờ nào việc nấy với Bảng công việc của các cơ quan trong cơ thể

Tại sao chúng ta phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc? Tại sao điều độ sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khoẻ mạnh hơn? Các bạn hãy xem chậm và suy ngẫm nhé.