Hoạt động của bộ môn Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm)

Hoạt động của bộ môn Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm) gồm các lĩnh vực:

  1. Đào tạo, phổ biến kiến thức Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm), Hội thảo & Sự kiện
  2. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học của phương pháp Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm).
  3. Tư vấn hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm).
  4. Xuất bản tài liệu, các ấn phẩm khoa học về Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm).

CÁC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ MÔN

thanh lap TT - LHKHKT - 1

QD quyet dinh Chi nhanh phia Nam LH Khoa hoc Ky thuat TT Cam xa Du Quang Chau

Vien cam xa 1

thanh lap TT - hong bang-da sua

 

Bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm