TRẬT KHỚP VAI chữa đơn giản với Danh Y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu 2017

Đây là buổi chữa bệnh  của Danh Y Đất Việt, bác sỹ Dư Quang Châu tại 67 Bà Triệu, địa chỉ chữa bệnh  miễn phí sáng thứ 7 hàng tuần.