Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ – Viện nghiên cứu Đá quý và Vàng VINAGEMS và Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam

Viện trưởng Viện nghiên cứu Đá quý và Vàng VINAGEMS Phạm Văn Long đã ký ngày 11/4/2016 Phiếu Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ của Trung tâm Cảm xạ

Kết quả phân tích Cặp đá diệu kỳ chườm gan

Phiếu Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ của Trung tâm Cảm xạ do PGS-TS Nguyễn Quang Miên, Viện khảo cổ học, Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam ký ngày 15/4/2016

chung-nhan-da-dieu-ky-chuom-gan-2 edit5

 

chung-nhan-cap-da-dieu-ky-chuom-gan-1 EDIT5

 

Cặp đá diệu kỳ chườm gan có thể mua ở đâu

Thập Chỉ Liên Tâm

Công đoạn sản xuất đá chườm gan