Bất ngờ cách chữa ĐAU LIỆT CÁNH TAY của Danh Y Đất Việt

Thầy Dư Quang Châu, Danh Y Đất Việt dạy cách chữa liệt cánh tay do di chứng tai biến  tại lớp học ở Hà Nội.