Công thức để Mao mạch bền bỉ, dẻo dai

Để Mao mạch bền bỉ, dẻo dai thì theo Danh Y Đất Việt, bác sỹ Dư Quang Châu là buổi tối chườm đá nóng vùng gan, buổi sáng tắm nước lạnh.